วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554

คำขวัญอาเซียน

"OneVision,OneIdentity,OneCommunity"
(
หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม)

3 ความคิดเห็น:

  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

    ตอบลบ
  2. อยากบอกครูจันทนีว่าหนูเคารพครูค่ะ

    ตอบลบ
  3. อย่าลืมว่าไทยคือหนึ่งในอาเซี่ยนน่ะ

    ตอบลบ