วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อาเซียน (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Association of Southeast Asian Nations)
การจัดตั้ง
             สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ได้รับ   การจัดตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510  โดยมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และ กัมพูชา
                โดยกำหนดเป้าหมาย คือ ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาใน  ทุกด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น


                สัญลักษณ์ของอาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
-                   สีน้ำเงิน  หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
-                   สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและก้าวหน้า
-                   สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
-                   สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น